Jdi na obsah Jdi na menu

4. NAŠE NUTNÁ REAKCE

 
Naše nutná reakce na primátorovu odpověď  dne 14.6.2018 : 
 
 
Pane primátore.
 
Děkujeme za Vaši jistou "odpověď".
Vaše odstavce jsme ve Vašem textu (s dovolením) očíslovali a vyjadřujeme se k nim takto :
 
Ad 1) Nejsme si, pane primátore, vůbec jisti, zda-li je "Vaším snem vidět v Brně špičkový vrcholový fotbal" - Vaše zodpovědné úřední fotbalové "úsilí" tomu vůbec nenapovídá...
 
Ad 2) Pakliže je Vám ten sestup "velice líto", tak pak je ale divné, že jste tuto lítost nikde veřejně (mediálně) nedeklaroval...
Ztráta elitní příslušnosti v nejpopulárnějším sportu je pro každé město (tedy vyjma Brna) fatální záležitostí, o které se mluví v ulicích a hlavně na radnici - můžete říct, zda-li toto nějak probíralo zastupitelstvo města Brna + zda-li je o takovéto neradostné Události vůbec někde (Vaše - či "něčí") mediální zmínka? (o nějakém konstruktivním analytickém rozboru - což by bylo potřebné, slušné a normální - ani nemluvě...).
A nutno Vás vyvést z omylu, že nějakými 12 milióny (což je jen zlomeček rozpočtu prvoligového klubu) má městská podpora "splněnou práci" - ta městská podpora má tkvět především v souznění se svým městským (jediným) klubem, které musí cítit všichni činovníci, hráči a  fandové, tak jako i občané (o nejpopulárnějším sportu přinejmenším "něco tušící"), prostě celé město, celý region... A navíc musí být tato podpora i dozorová, neboť dá-li město z veřejného (občanského) rozpočtu na něco nějaké peníze, tak musí i řádně sledovat, zda-li je s těmito nakládáno řádně a úspěšně - jinak se to dá chápat jako jisté porušování povinností při správě svého (významně sportovně společenského) majetku, že ano...
Dá se říct, že nějaká několikamiliónová městská podpora je pro řádný (konkurenceschopný) chod klubu na vrcholné úrovni značně irelevantní - velkou roli zde hrají především sponzoři - a na tu otázku Vašeho "srovnávacího odhadu" ("jakým cca finančním sponzorským zázemím disponují oba naše stěžejní sporty - t.j. HC Kometa a FC Zbrojovka") jste neodpověděl... Ono je totiž známo, že hokej zde má dlouhodobě značně větší komerční podporu než fotbal - a to i když skončila Zbrojovka (ne tak dávno) na hezkém 6.místě tabulky 1.fotbalové ligy ČR...
Jinak netuší se, jaké přesně "námi navrhované kroky" jsou pro město, pro Vás, "nekompetentní" - to byste musel zmínit, rozporovat, konkrétně...
 
Ad 3) Nemáte pravdu, že město nic nemůže. Pokud se mu hroutí nějaký prestižní městský skvost, tak nejenom může - ALE MUSÍ! Takže to jako kdyby třeba městské národní divadlo spravoval nějaký soukromý subjekt a nějak se mu "disfunkčně nedařilo", tak by město taktéž jen přihlíželo??...
Samozřejmě je důležité, jakým (řádným) způsobem se ten spravovací soukromý subjekt teritoriálním vlastníkem alias městským zadavatelem resp.supervizorem vybere = řádné výběrové řízení + potřebná dozorová smluvní klauzule. Tedy zaujmout taková (preventivní) opatření, aby se k městskému klenotu nedostal lidově řečeno žádný "nevypověditelný blbec"... A pokud "detaily Bartoňkova převzetí klubu bohužel neznáte", tak by asi bylo dobré, abyste se, jakožto vedoucí nástupní provozovatel bohatství 2.největšího města a tohoto řádný hospodář, s nimi (nejprve) seznámil (a poté třeba zkusil něco činit), co říkáte... Prostě takovýto "nýmand"(Bartoněk) nemá v legendě jménem Zbrojovka co pohledávat...
 
Ad 4) Tak tento Váš názor ale nesdílíme my. Nejprve nutno sdělit, že "Kometa je iniciativní, o lecos usiluje a podniká" právě s obrovskou (politickou) podporou města (= tozn.i s podporou médiální = tozn.i s podporou sponzorskou = a pak to samozřejmě vše jde samo...). A toto se děje už od doby umělého vzkříšení tohoto bohužel nečistého klubu cca na přelomu tisíciletí, kdy Kometě byla nekalými (mafiánskými) praktikami v podobě dalšího zničení další (lepší) městské hokejové konkurence umetena cesta k novodobému monolitnímu fungování. Samozřejmě nutno ctít, že Kometa má úspěch, avšak na druhou stranu nutno dodat, že tady na jejím místě mohl být jiný (tehdy, nedávno, dokonale funkční) PRACOVITÝ POCTIVÝ BEZÚHONNÝ (NIČÍM NEZATÍŽENÝ) HOKEJOVÝ ODDÍL, který by měl (při obdobné regionální podpoře) úspěchy dozajista obdobné + hlavně by se s ním město mohlo skutečně chlubit...(= ono totiž, jak jsme zjistili, tak ta naše Kometa je leckde titulována stále jako komunistický policejní klub Rudá Hvězda a fandové z jiných koutů republiky z ní mají pouze tak akorát smích či smutný despekt...). Jak jsme Vám již zmínili v úvodním dopise, ty okolnosti jsou celistvě sepsány na www.rh-kometa.blog.cz a není důvod jim nevěřit. Ostatně již jen to, že se o tomto nikde nemluví (asi je to "zakázáno"...), tuto zřejmou pravdu pouze "každým dnem víc a víc" dotvrzuje... (Takže byste se s tímto hokejovým "neslavným dědictvím" měl seznámit a vzít to na (s)vědomí... - no chtít po Vás nějaké potřebné očistné řešení je asi zbytečné...).
Tolik tedy k tomu, jestli iniciativa Komety (ne)byla tehdejší nekalou politickou iniciativou města = tedy zřejmě zjevně dokonale byla... A ze současné situace (= z kontinuální okázalé hokejové podpory, kdežto fotbal nic) není vůbec cítit, že by se ta politická tendence za Vaší brněnské vlády nějak změnila...Ta úředně-mediálně-propagační, ignorativně-dehonestivně-degradující, destruktivně-zašlapávací atmosféra vůči Zbrojovce je navýsost patrná (což nyní vyústilo v sestup)... A cítí to i soukromý sektor - proto se od Zbrojovky odvrací resp.k ní nepřichází...
A taktéž k tomuto Vašemu úvodnímu "iniciativnímu" výroku nutno sdělit, že na tom, zda-li někdo iniciativní je resp.z objektivních důvodů není (nemůže být), přece vůbec nic nestojí. Město, jakožto provozovatel a supervizor svého majetku (teritoriálního hodnotového vlastnictví), přece musí samo objektivně posoudit, která aktivita je pro něho potřebná, přínosná a "rovnovážně žádoucí", a to nehledě na nějaké soukromé "iniciativní subaktivity". A pokud město Brno tedy Kometě nijak nestraní (jak se snažíte naznačit), tak byste takoví, objektivně spravedliví, měl(i) být i Vy(vy), že ano... Skutečná realita (Kometa blahoslavena a ke Zbrojovce nic) je však jiná... Neboť například ten akutně potřebný (staro)nový stadión pro Zbrojovku (pro Moravu) se již "řeší" léta - a Kometa ho má vyřešen takřka hned...
Jinak ony ty výsledky Komety a nevýsledky Zbrojovky již příčinně (následkově) pramení z celkové brněnské sportovně-politické situace, kterou analyticky (dotazově-důkazově) popisujeme na našem blogu (www.zbrojovka2018.estranky.cz).
Na závěr této stati jen dodáme, že ten váš dotační městský webový odkaz je pouze jen jakýmsi "úředním krytím", že "úředně nic nezanedbáváte" - avšak ona ta různorodá nerovnovážná (nekalá) podpora se může obecně provádět jinak - jak nevyváženou mediální (ne)podporou, tak i pokoutným (skrytým-"zprostředkovaně neúředním, neoficiálním") financováním či jinými požitky...
 
Ad 5+6+7+8) Ano, tuto "nešťastnou" pozemkově nemovitostní okolnost rozebíráme na blogu. A jen zde vypíchneme, že město v této záležitosti doposud postupovalo naprosto liknavě, diletantsky, neboť proti tomuto evidentnímu "vydíracímu spekulantství jednotlivce" obrana města (společnosti-veřejnosti) existuje, a to VE VEŘEJNÉM ZÁJMU (= potřebné vyvlastnění za objektivní cenu "i s úroky"). A je zde (případně přednostně) možná i nabídka Procházkovi, aby si tam tedy poté v tom novém areálu provozoval alikvotně stejný díl kvantitativně a kvalitativně obdobných nemovitostí. Takže docela dobré možnosti zde jsou, ne že ne, pane současný primátore (s veškerými fundovanými právními resp.justičními možnostmi v tomto objektivním spravedlivém veřejnospolečenském zájmu)...
 
Ad 9) A jak se k tomu má postavit někdo, kdo ví, že je chudák + navíc jasně cítí, že je evidentně zašlapáván? Resp.jak se k tomu má stavět někdo, kdo byl k tomu zašlapání Zbrojovky najat a je mu to jedno, co s klubem bude, resp.jedná schválně destruktivně dle zjevné tendence (příp."dle doporučených instrukcí"), že ano... Takže ať již je pan Bartoněk ten zašlapávaný chudák či zašlapávající (najatý) hrobař, tak ostudným faktem je, že se k situaci sestupu ("svého") jediného zástupce nejpopulárnějšího sportu v 2.městě republiky doposud nevyjádřil (a na relevantní dotazy neodpovídá)...(!!)... Takže tady je spíše pravděpodobná ta varianta č.2, že ano...
A dovolte otázku : Co když tedy "se k celé situaci důstojně nepostaví ona sama (Zbrojovka)"? To tedy město (Vy) necháte tento brněnský skvost (s tradicí a s obrovskými perspektivními možnostmi) zaniknout či "jen paběrkovat"??..
Jinak jak již bylo zmíněno (zde či celkově na blogu), tak pouhou pofidérní finanční podporou (kde jen "milostivě" činíte zadost zákonu), by to pro Vás rozhodně končit nemělo...
 
Ad 10) Věřit Vám nelze. Ohledně Zbrojovky jste zvláštěpak v této potřebné "choulostivé době" nečinil žádné potřebné kroky (potažmo ani mediální vyjádření) - a to dokonce ani na tento náš původní apelační písemný podnět z 2.5.2018 = tedy v době, kdy ještě nějaká šance na záchranu elitní fotbalové soutěže pro naše město byla...
Netuší se, jakého "chválíte boha" - ale ten spravedlivý, v našem případě vyváženě fotbalový, to tedy rozhodně nebude... Pokud jde o hráče : Vy si opravdu myslíte, že za za této situace, kdy v klubu (od trenéra až po majitele) vládnou diletantské disfunkční poměry (a to velmi pravděpodobně dlouhodobě schválně), kdy majitel s hráči apelačně nemluví (a nemluví ani k veřejnosti), takže máte za to, že v takovéto atmosféře se budou hráči za tento podivný chaotický "bordelpodnik" nějak bít?? Vy si myslíte, že hráči jsou tak hloupí, že (i při té mediální (městské) naprosté ignoraci) necítí, že tady je nastaveno "něco schválně špatně"?? Pak by se za takový klub pral opravdu jen hlupák, pane primátore... A i když se hráči nadrámec okolností relativně snažili, tak to "ježdění po zadku" na trávníku logicky (správně) nenastalo. Ještě k tomu přidejme i některé nesmyslné trenérovy tahy v přípravě, v sestavě, a ten jeho stoický rezignovaný klid (před, v, i po zápasech) + hráčskou nekvalitu kádru (což již souvisí se stupidní hráčskou systémovou prodejní klubovou politikou - a to již od těch mladých...) a máme zde (téméř) všechny brněnské antifotbalové symptomy pohromadě... Takže svalovat vinu na hráče (tak jak to v médiích dělal účelově trenér) je za této "poněkud specifické" brněnsko-fotbalové situace vesměs pošetilé, pane primátore... Ona ta klubová ryba smrdí od klubové hlavy - a počínaje trenérem výše to ve Zbrojovce opravdu čpí... - to tedy pokud jde o klub.
Avšak je zde i větší páchnoucí "městská rybí hlava" - a tou hlavou jste, jakožto zodpovědný teritoriální vlastník městského (krajského) vrcholového sportu č.1, nyní Vy, pane primátore... Vy (město) máte nyní v rukou, jak tento nejpopulárnější sport světa bude v našem městě (kraji) fungovat = tedy rozhodně byste "na svém význačném sportovním dvoře" neměl trpět vlastníka, který "na to mírně řečeno nemá" (- tedy pokud ne nic schválně horšího...). Zbavit se "nebožáka" či přímo škůdce - to je tedy základní věc, kterou byste měl(i) co nejdříve udělat. A poté by měly následovat kroky další, potřebné, možné.
Víte, ono by totiž stačilo, abyste pomyslně řečeno "dal inzerát" : "Pro naši takřka půlmiliónovou aglomeraci 2.největšího města ČR hledáme schopného movitého sponzora (či přímo kupce-vlastníka) našeho jediného krajského fotbalového klubu s tradicí a s velkou perspektivou, neboť v našem kraji vždy byl a je hlad po fotbale a návštěvy zde činily 3-4násobek běžného tuzemského standardu...". A pokud by tuhle vyjímečnou šanci (MÍT TU PRESTIŽNÍ ČEST PROVOZOVAT BRNĚNSKOU LEGENDU + V PODSTATĚ PŘINEJMENŠÍM NA MORAVĚ FOTBALOVĚ VLÁDNOUT) náhodou nepochopil nikdo schopný movitý zde v ČR, potažmo v okolní Evropě, tak pak toto tedy "zainzerovat" i do vlivných movitých světových oblastí - on takový návodný propagační videoklip by zase tak nákladný nebyl, že?.. A poté, až se ten konkurs uzavře, tak pak si jen řádně (řádnou dozorovou smlouvou) ohlídat-pojistit, aby ten fotbal zde řádně fungoval... (I když normálně inteligentní investičně movitý vlastník - narozdíl od těch stávajících chudých a diletantských - by dozajista pochopil svoji šanci a fotbal by zde dělal řádně = takže ta městská dozorová klauzule by ani potřebná nebyla...). Dokonce máme i za to, že v takové vyhlášené moravské fotbalové baště, jakou Brno (a Jm kraj) vždy bylo a bezesporu stále je, by si tento jedin(ečn)ý krajský fotbalový klub mohlo provozovat samo město (kraj). Samozřejmě to chce již konečně dořešit postavení nového stadiónu (neboť na Srbské se hrála a má hrát pouze 2.liga = Zbrojovka B) a při takovémto návštěvním (= sponzorském) potenciálu by fungování tohoto fotbalového moravského megaklubu (neboť na sever od Brna se to již kontraproduktivně tříští...) bylo brzy samofinancovaně rentabilní (při účasti v evropských pohárech ba i značně ziskové)... O získané prestiži našeho města, naší (Vaší) radnice, našich sponzorských subjektů, ani nemluvě... (Tato pouzeměstská (krajská) varianta je samozřejmě asi "příliš smělá" - ten silný kmenový soukromý sponzor alias (většinový) vlastník je pro fotbal "asi" třeba - takže to městské (krajské) spoluvlastnictví by šlo s tím soukromým skloubit...)
K tomuto "inzertnímu sloupku" v této stati nutno ještě dodat, že určití relevantní soukromí zájemci o zbrojovácký fotbal zde již byli, avšak když se doslechli, jaké zde má Zbrojovka zázemí alias úřední (politickou) oblíbenost, tak kvapem mizeli...
Takže ony ty fotbalové možnosti zde jsou - a to celkem potenciálně vyjímečné... CHCE TO JEN TROCHU CHTÍT, MÍT POZITIVNÍ VEŘEJNOU (VIDITELNOU) VŮLI (TAK JAKO TŘEBA K HOKEJI), a pak se brněnské fotbalové věci pohnou tím správným pozitivním směrem, ŽE ANO, PANE PRIMÁTORE...
 
Ad 11) Nu jak vidno, tak naopak Vám bylo nyní lecos vysvětleno - možná k Vaší nespokojenosti - avšak každopádně ke spokojenosti brněnské ((jiho)moravské) fotbalové obce...
Vaši "vírnou" poslední větu (bez jakéhokoliv náznaku konkrétních opatření) pokládáme pouze za "formální zdvořilostní rádobyuklidnění"...
---------------------
Tolik tedy, pane primátore, konkrétně k Vašemu sdělení, které - celkově vzato - působí pouze "pokusně účelově výmluvně", neboť na podstatné okolnosti v těch našich úvodních (OČÍSLOVANÝCH) dotazech jste řádně resp.(téměř) nijak (očíslovaně) neodpověděl...
Stále tedy trvá (nezpochybněné) podezření (prokázané nespočtem indicií), že Vaše městské úřednictvo neprovozuje v městě Brně relevantní sportovní záležitosti vyváženě spravedlivě a s péčí řádného hospodáře - přičemž nejde zde pouze o péči "zákonně finanční" (navíc o tu pouze oficiálně vykázanou), ale o péči a zájem komplexní = tedy zvláštěpak o správnětendenční zájem veřejný, veřejně (konkrétně) viditelný...
 
Svůj opravdový zájem o městský klenot jménem fotbal tedy, pane primátore, dolož(í)te pouze konkrétními činy = "nějakou návodnost" zde nyní výše máte...
 
Pane primátore, děkujeme za Vaši stvrzující (konkrétní - konstruktivní) odpověď a jsme s pozdravem
 
Skuteční Zbrojováci
 
zbrojovaci18@seznam.cz
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář