Jdi na obsah Jdi na menu

7. JAK SE ZBAVIT NESCHOPNÉHO ŠKODÍCÍHO (NE)KOMERČNÍHO VLASTNÍKA ...

 

 

3.9.

Po skončení Pivarníka se v médiích poněkud nesměle objevila zpráva, že i majitel Zbrojovky Václav Bartoněk uvažuje o skončení - o prodeji klubu. To by byla dobrá vítaná zpráva, avšak - on si chce ponechat vlastnický podíl v mládežnické akademii Zbrojovky - a to je již nevítaná špatná zpráva - to je tak trochu výsměšný patový stop-stav (neboť který nový solidní kupec by do této prvopočáteční investice za takovýchto podmínek šel??..)
Resp.TO JE JIŽ "TAK TROCHU" DRZOST!

Takže tento hrobař V.B. za to, co tady všechno způsobil resp.za to, co udělat - logicky - měl a neudělal, by chtěl mít ještě nějakou spojitost s klubem, který dostal do 2.ligy a do veřejného posměchu lidí v celé (televizní) republice?? On by nám chtěl ještě vyzobávat rozinky z toho jeho vinou zatuchlého, plesnivého zbrojováckého dortu?? Nerozprodal-nerozkradl nám tady těch mladých nadějných zbrojováků do jiných pofidérních destinací již dost??? Nevyštval (v pevné spolupracovní destrukční součinnosti s Pivarníkem) již dost našich dobrých zkušených hráčů + našich brněnských srdcařů, kteří byli ještě těmi "zbytkovými" patrioty s chutí tady ten zbrojovácký fotbal pozvednout???? 
Takovýto sprznitel jistého relevantního brněnského statku by měl jít sedět a ne aby si ještě kladl nějaké podmínky! Opravdu neskutečné.....

 
Pomalu se dostáváme k nadpisové otázce - ale ještě něco teorie.
 
V této naší amorální antiprávní ("nečestné a nesportovní") době a společnosti  (čímž není míněno jen Brno)  se četně dějí i věci podlé, podpásové, konkurenčně nekale promyšlené.

Zkusme nejprve teoretický náhledový příklad :

Někde existuje mocný subjekt "A", který chce být na trhu dominantní, a perspektivně vhodný subjekt "B", který to tomu "A" poněkud konkurenčně "kazí" = stojí mu v cestě.  "A" se tedy rozhodne to "B" postupně eliminovat. Jak to udělá? No nejlepší způsob je to "B" rozložit zevnitř. Jak?  "A" si do "B" na dozorčí místa dosadí svoje lidi. A nejlépe přímo i majitele-vlastníka. Však proč by to takhle nešlo, když nikdo úřední v okolí tendenčně nechce, aby "B" nějak prosperoval, a když žádné (řádné) výběrové řízení na nového majitele "B" se konat nebude (neboť nic takového veřejně vyhlášeno nebude a ti nějací, kteří se o vhodné možnosti vstoupit do lukrativního perspektivního "B" nějak dovtípí, budou "decentně zahnáni"...). Takže se tedy stane, že člověk spřízněný s "A" začne řídit konkurenční "B", a to od desíti k pěti. Avšak takto umně, skrytě, pozvolna - aby to nebylo nápadné...

 
Že je to absurdní?
No svého času prý takové choutky měla pražská Sparta s tehdy živořící Slávií. Údajně bylo v plánu, že Slávii, topící se v dluzích, koupí nějaký podnikatel spřízněný se Spartou, a po jisté stabilizaci nic moc investovat nebude (což je přece jeho soukromá věc..) - a ta Slávie bude v konkurenci těchto pražských "S" jen řízeně paběrkována... Avšak pro Slávii se pak objevil mocný kupec z Číny, Slávia se dnes stala velmi silným klubem a Sparta se jí holt musí pokusit vyrovnat již jen na sportovním poli.
(No ono netřeba napadat Spartu - tyto "nečestné a nesportovní" konkurenční (v podstatě nedetekovatelné) praktiky se dějí v jakémkoliv regionu, kde je nějaká sportovní konkurence... A HLAVNĚ SE TAHLE NEKALÁ SOUTĚŽ ALIAS SKRYTÝ PODVOD DĚJE V EKONOMICKÉ SFÉŘE. Není nutno snad připomínat, kolik docela dobře prosperujících podniků zde bylo v 90.letech převzato-odkoupeno  "nějakým" novým majitelem (počátečně "třeba lecos slibujícím"..) a tento "spasitel" se posléze ukázal jako "najatý hrobař" - ten "jeho nový" podnik zkrachoval či jen značně oslabil - a ta skutečná (v pozadí skrytá) konkurenční firma - jeho či lépe (bezpečně-skrytě) firma jeho přítele - měla rázem ulehčenou pozici k následným již bezkonkurenčním krokům....)

 
Avšak zde v Brně máme situaci jinou. Zde se pro Zbrojovku žádný mocný záchranný kupec neobjeví, neboť nebude připuštěn resp.bude odehnán. Kým? Koho vlastně ten případný nový potenciální zájemce-kupec nejprve osloví? Přímo Zbrojovku? Ta ale právě řekne, že vlastníka má a "žádnou změnu nepotřebuje"... Ten kupec sice ví, že byl neodůvodněně (ba lživě) odehnán, ale co dělat?.. Že by tedy ještě zkusil oslovit teritoriálního zodpovědného vlastníka, kterým je město?..

Toto oslovení města je asi bezpředmětné třeba v té Praze (resp.kdekoliv, kde je klubová konkurence), neboť jakákoliv pomoc města či jen pomocný názor
by mohl být v konkurenční soutěži považován za  nepatřičný "nekalosoutěžní" zásah... Avšak u nás v Brně žádná vrcholově fotbalová konkurence není, tak proč to nezkusit... 
No on ten seriózní nicnepodceňující nový zájemce to město asi osloví jako první - aby poznal, jaké je v tom regionu "úřední fotbalové klima"...  
 
Takže ten zájemce o to "rodinné městské stříbro" (ještě) osloví přímo to město. Oznámí, že byl tím subjektem odmítnut; a řekne pravdu, že ví, že ten stávající vlastník má problémy a nějak to nefunguje - a jestli by tedy město třeba nechtělo něco lepšího...
 
A nyní se do hry dostává subjekt "C" = město. Tento "C" dohlíží na "A" a "B" - politicky = jak právně, tak (nepřímo)  sponzorsky (neboť své loajální sponzory má pod palcem..). Jinými slovy "C" má v gesci jistou kompetenci a teritoriální zodpovědnost za svůj region, za řádnou funkčnost jak infrastruktury, tak i veřejně prospěšných věcí a požitků v tomto svém daném (politicky volebně přiděleném) regionu. Takto je to obecně správně. Tedy i to, aby tento "C" dohlížel na spravedlivou proporcionalitu + aby připouštěl resp.sám inicioval strukturální změny, je-li to v nějakém svého druhu jediném (= tedy bezkonkurenčním) městském subjektu třeba. 

Avšak u nás v Brně se tento subjekt "C" chová velmi podivně, když za jeho dozorové vlády "A" velmi prosperuje a je na výsluní, a naopak "B" je hranici krachu, že ano...
A tento "C" se rovněž chová velmi podivně, když - ať již přímo či nepřímo - mírně řečeno "neprojeví zájem" o záchranu a dobrou funkčnost "B", a to "třeba" výměnou toho stávajícího (neschopného resp.schválně neschopného)  majitele = vyhlášením řádného konkurzu na nového lepšího (skutečně "schválně dobrého")  majitele...

 
Každopádně jsou zde jistá podivná fakta :

1) Komerční vlastník-majitel "B" (zřejmě a zjevně spřízněný s "A" - tedy i s "C")  s veřejností vůbec nekomunikuje

2) Teritoriální vlastník "C" (mající rád subjekt A + oba majitele "A" a "B" - avšak nemající rád subjekt B), po určitém svém účelovém výsměšně absurdním vyjádření někým oponentně odhalený, již "raději" nekomunikuje taktéž...

A pokud někdo (relevantní, kompetentně zodpovědný) přes výzvy mlčí, pak je to vždy značně podezřelé....


 
No určitě je to pro leckoho opět "velmi konspirační" stať, tak pojďme již na ten dotazový nadpisový problém, a to zase obecně (abychom nikoho "konspiračně nenapadali").
 
Pokud se stal někdo správcem něčeho teritoriálního, městského, a nějaký městský subjekt pod jeho správcovským dozorem nefunguje, tak je to smutné a bídné především pro konzumenty = pro občanskou veřejnost. Avšak ten majitel toho nefunkčního subjektu se nehne, tak co potom? Tak kdo s ním pohne - kdo na něho má? Justice? Nikoliv - ten majitel přece nic špatného-protizákonného nedělá - pouze "mu to nějak nejde".. (i když tedy při troše správné investigace by ta justice musela zjistit "velmi podivné (podvodné) věci"...).  A jeho dozorčí představenstvo nic nenamítá, že by ta jeho společnost dělala něco špatně... Takže vše "legálně (obchodně-právně) zakonzervováno"...
A  to tedy bude ta občanská veřejnost dále a dále trpět a nic se nestane? Kdo tedy může, kdo na něho má??…

No za normálních okolností začne činit ten správce alias "teritoriálního vůdce" a
toho neřádného neúspěšného pracovníka z tohoto městského spolupodílení se na věcech veřejných vyloučí. A již zní od leckoho výmluva, že to nejde... A proč by to nešlo?? Získal snad tento (neschopný) majitel toho městského (byť komerčního - avšak "SVĚŘENĚ KOMERČNÍHO")  subjektu nějakou exkluzivní smlouvu na dobu neurčitou-nevypověditelnou?? Nebo snad na 20 let?? Kdo a jak tu smlouvu s ním uzavřel?? A zde by mohl a měl odpovědět ten stávající teritoriální vůdce, jaká smlouva na jeho území byla vlastně uzavřena... Totiž každá takováto "(svěřeně) komerční smlouva" by měla být v rámci jisté záruční funkčnosti pro veřejnost PODMÍNĚNÁ... - TO BY SI MĚL KAŽDÝ ŘÁDNÝ TERITORIÁLNÍ SPRÁVCE OHLÍDAT!... A pokud to třeba neudělal jeho předchůdce, tak by měl okamžitě následovat dodatek ke smlouvě....
 
No i kdyby tomu tak snad skutečně (pokoutně)  bylo (že ten podivný majitel od někoho získal podivnou exkluzivitu na dlouhou nevypověditelnou dobu - což by ovšem zavánělo trestným činem - např."porušováním povinností při správě cizího resp.veřejného městského majetku"..),  tak to ale na věci nyní "po čase" vůbec nic nemění. Totiž pokud ten komerční majitel nečiní to, co by pro veřejnost řádně činit měl, tak ten nadřízený "teritoriálního vůdce" je oprávněn ho ze svých zodpovědných městských řad neprodleně vyloučit PRO NESCHOPNOST - přičemž takovéto přerušení spolupráce je NAPROSTO LOGICKÉ, OPRÁVNĚNÉ A ODŮVODNĚNÉ...
A to druhé, co ten "teritoriálního vůdce" musí ještě nedílně udělat, je učinit kroky, aby toho stávajícího neschopného majitele nahradil někdo dobrý, regionu prospěšný - ty kroky jsou obecně docela zřejmé a jednoduché - jsou námi popsány ve 2. + ve 4.složce zde...
 
Tolik tedy obecný náhled na věc.

Pokud vše zkonkretizujeme do našeho regionu, tak ten náš brněnský "teritoriálního vůdce" neudělal ani jedno, ani druhé, podivnou smlouvu neodtajnil, mlčí a řádně nekoná...

 
Netvrdíme tedy ("konspirativně"..), že je zde v Brně na vině nějaký "subjekt A" (to ať si přebere každý jak chce..), avšak každopádně by to chtělo  ZNÁT TY DŮVODY, PROČ ten relevantní kompetentní dozorový velící "subjekt C" MLČÍ A NIC NEDĚLÁ... 
 
A do tohoto zjištění - resp.do výměny majitele "subjektu B" (bez toho, aby si kladl nějaké podmínky), avšak i do změny dozorového, vrcholně velícího, teritoriálního "subjektu C" (za někoho řádného, fotbalově prospěšného) - si tedy můžeme nechat o nějakém lepším brněnském fotbalovém příštím pouze zdát.....
 
 
 
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář